nordwood.se

Hus & Hem – genuint, genomtänkt med känsla

Tänk på taket

by Posted in: Tips

När du planerar ditt husbygge är det särskilt viktigt att du är noggrann vid valet av tak.  Taket är så att säga husets moder som ska se till att resten av huset kan klara de 50-100 år som huset skall leva.

TaketTaket fyller två viktiga funktioner: den ena är att vara en estetisk del av huset medan den andra är mer praktisk till sin natur; den ska skydda det övriga huset från skador som kan orsakas av naturfenomen av olika slag. Stormar, brand, snö, regn och hagel, mögel och angrepp av skadedjur.

När det gäller den estetiska funktionen bör man också ha i åtanke att taket ska hålla snyggt över tiden. Vilken typ av tak man än väljer kommer man dock aldrig ifrån att det behöver underhållas regelbundet. Framför allt behöver man se till att det är ordentligt rengjort. I annat fall kan det skämma hela huset. Det behöver dock inte innebära en stor ansträngning för att åstadkomma detta.

Frågan som då uppstår för varje blivande husägare är vilken typ av tak man ska välja.

Material

I huvudsak finns tre materialtyper att välja på: schingel (asfaltpapp), tegel och plåt. Det finns för-och nackdelar med alla material. Gemensamt är att de alla kräver ett noggrant underarbete. Plåt är kanske det mest underskattade materialet när det gäller villor. På senare tid har det dock blivit möjligt att hitta material som passar även en estetisk finsmakare.